Generel information

Velkommen til McSetups! Disse vilkår regulerer din adgang til og brug af Tjenesterne, som defineret heri, og alle tilknyttede indholdsrelaterede opdateringer, opgraderinger og funktioner. Disse vilkår er en juridisk bindende aftale mellem dig og McSetups. Læs disse vilkår omhyggeligt, før du bruger tjenesterne. Ved at få adgang til tjenesterne accepterer og accepterer du hermed alle vilkår, betingelser og forpligtelser heri. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR ELLER NOGEN DEL HERAF, MÅ DU IKKE BRUGE ELLER PÅ ANDEN MÅDE FÅ ADGANG TIL TJENESTERNE.

Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at offentliggøre en revideret version på webstedet. Hver revideret version vil angive dens ikrafttrædelsesdato, som træder i kraft på eller efter den dato, hvor den er offentliggjort eller sendt. Din fortsatte brug af tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen udgør din accept af de reviderede vilkår.

Disse vilkår er til enhver tid underlagt vores privatlivspolitik, som ændres fra tid til anden.

Ved at bruge tjenesterne bekræfter du, at du er over minimumsalderen og ikke er afskåret fra at bruge tjenesterne i henhold til gældende lovgivning.

1. Definitioner

Kommunikationstjenester” betyder ticket-systemet og enhver anden relateret tjeneste, som McSetups-brugere kan bruge til at kommunikere og interagere med medarbejdere

Virksomhed” betyder McSetups. Henvisninger til "os" "vi" eller "vores" betyder virksomhed, herunder alle datterselskaber, moderselskaber og andre virksomhedsenheder under fælles ejerskab og/eller nogen af ​​deres agenter, konsulenter, ansatte, officerer og direktører. Virksomheden inkluderer ikke tilknyttede selskaber eller tredjeparter (analytik- eller annonceteknologivirksomheder eller lignende organisationer).

Bestride” betyder enhver uenighed relateret til denne aftale, herunder uden begrænsning krav, der opstår ud af eller relateret til ethvert aspekt af forholdet mellem dig og virksomheden, krav, der er opstået før disse vilkår, og krav, der måtte opstå efter opsigelsen af ​​disse vilkår; dette inkluderer dog ikke krav relateret til eller opstået fra håndhævelse eller beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og er underlagt enhver gældende lovbestemt forbrugerrettighedslovgivning i din lokale jurisdiktion.

Intellektuelle ejendomsrettigheder” betyder, enhver og enhver rettighed, titel og interesse af enhver art, uanset om den nu er kendt eller ukendt, i og til patenter, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, handelsbeklædning og lignende rettigheder af enhver art i henhold til lovene i enhver statslig myndighed, herunder, uden begrænsning, alle ansøgninger og registreringer relateret til ovenstående.

McSetups” et Minecraft freelancenetværk, der ejes og drives af virksomheden.

Minecraft” betyder computerspillet kendt som Minecraft, som er produceret og drevet af Mojang AB.

Varsel” betyder en leveret skriftligt med e-mail, kurer, discord-besked eller postlevering til den anden part på deres respektive adresse og vil være virksom ved modtagelse.

Fortrolighedspolitik” betyder virksomhedens politik vedrørende databeskyttelse, som også styrer din brug af tjenesterne og er inkorporeret heri som reference.

Beskyttet indhold” betyder alt indhold, inkluderet som en del af Tjenesterne og enhver kompilering deraf, herunder, uden begrænsning, teksten, grafikken, kildekoden, lydoptagelser, musikalsk komposition, fortælling, karakterer, billeder, litterære værker og ethvert andet forfatterskab eller andet materiale indeholdt deri, uanset om det er beskyttet af ophavsret, varemærke eller anden gældende lov eller juridisk teori.

Tjenester” betyder McSetups og webstedet, inklusive alle tilknyttede tjenester eller materialer derpå.

Vilkår” betyder disse servicevilkår og slutbrugerlicensaftale og eventuelle vilkår, betingelser, pagter, repræsentationer, garantier, forpligtelser og licenser indeholdt heri.

Bruger ,” “dig" eller "din" betyder enhver bruger af Tjenesterne eller enhver ejer, embedsmand, medarbejder, tilknyttet eller agent for samme, der bruger Tjenesterne eller en del deraf.

Internet side” betyder onlinewebstedet "https://www.mcsetups.dk/" inklusive alle undersider, underdomæner og tilhørende domæner deraf.

2. Licens

Tjenesterne er licenseret til dig til din personlige brug og underholdning. Virksomheden giver dig hermed en personlig, begrænset, ikke-overførbar, fuldstændig, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv Licens til at bruge Tjenesterne til din ikke-kommercielle brug, med forbehold for din overholdelse af disse Vilkår. Du må ikke få adgang til, kopiere, ændre eller distribuere tjenesterne, medmindre det er udtrykkeligt godkendt af virksomheden eller tilladt i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udtrække eller på anden måde bruge kildekode eller andre data fra tjenesterne, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af virksomheden eller tilladt ved lov. Virksomheden eller dets licensgivere ejer og forbeholder sig alle andre rettigheder, inklusive alle rettigheder, titel og interesser i Tjenesterne og alt materiale eller indhold deri, og alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hvis du køber et produkt, giver virksomheden dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel licens til at bruge dit produkt på din minecraft server. Du anerkender og accepterer, at du ikke må reproducere, videredistribuere, transmittere, kopiere, udgive, offentligt udføre eller vise eller skabe afledte værker baseret på produktet eller på anden måde bruge eller udnytte produktet på nogen måde, der ikke er godkendt af disse vilkår.

3. Licensrestriktioner og forbudt adfærd

Du må ikke gøre noget af det følgende med hensyn til Tjenesterne eller komponenter heraf:

 1. Alle former for videresalg, uden tilladelse er på ingen måde TILLADT. Hvis dette sker, har vi fuld ret til at fjerne dit produkt / license. Dette indebære Videresalg af produkt & Videregivelse af produkt!
 2. Kopiere, reproducere, distribuere, vise, offentligt udføre, offentliggøre eller bruge Tjenesterne eller enhver del eller aspekt deraf på nogen måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt i disse Vilkår;
 3. Reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at opdage kildekoden til Tjenesterne eller nogen del deraf, undtagen og kun i det omfang, denne aktivitet udtrykkeligt er tilladt af den gældende lovgivning i dit bopælsland;
 4. Ændre, tilpasse, oversætte eller skabe afledte værker baseret på Tjenesterne eller en hvilken som helst del deraf, undtagen og kun i det omfang, sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår eller ved gældende lov uanset denne begrænsning;
 5. Fjerne, omgå, deaktivere, beskadige eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i Tjenesterne;
 6. Få adgang til tjenesterne eller enhver hjemmeside, server, softwareapplikation eller anden computerressource, der ejes, bruges og/eller er licenseret af virksomheden, ved hjælp af en robot, skraber, crawler eller andre automatiserede midler til ethvert formål, eller omgå enhver virksomhed kan bruge til at forhindre eller begrænse adgang til enhver hjemmeside, server, softwareapplikation eller anden computerressource, der ejes, bruges og/eller er licenseret til virksomheden;
 7. Forstyrre eller afbryde Tjenesterne eller servere eller netværk, der er forbundet til Tjenesterne, eller overtræde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet til Tjenesterne;
 8. Høste eller indsamle andre brugeres e-mailadresser eller andre kontaktoplysninger;
 9. Brug tjenesterne til ethvert ulovligt formål eller i strid med lokal, statslig, national eller international lov eller regulering, herunder, men ikke begrænset til, love, der regulerer intellektuel ejendomsret og andre ejendomsrettigheder, databeskyttelse og privatliv.

4. Børn under 18

 1. Ved at bruge Tjenesterne garanterer og repræsenterer du, at du: 1) er mindst 18 år gammel og ellers juridisk kompetent til at læse, forstå og acceptere bestemmelserne i denne aftale; eller 2) er en mindreårig, der er blevet godkendt i henhold til bestemmelserne i afsnit 4(b) nedenfor.

 2. Hvis du er en mindreårigs juridiske værge, kan du vælge at tillade den mindreåriges brug af Tjenesterne i stedet for dig selv i henhold til følgende bestemmelser:

  1. Du anerkender og accepterer endvidere, at den førnævnte mindreårige indgår en aftale med dit samtykke;
  2. Du anerkender og accepterer yderligere, at du er fuldstændig ansvarlig for alle bestemmelserne i disse vilkår;
  3. Du anerkender og accepterer yderligere, at du er juridisk ansvarlig for alle handlinger udført af den mindreårige, inklusive, men ikke begrænset til, betalinger, skader og/eller forpligtelser relateret til den mindreåriges handlinger;
  4. I betragtning af, at virksomheden tillader adgang til Tjenesterne af en mindreårig, og i tillæg til de skadesløsholdelsesbestemmelser, der er anført heri, garanterer og accepterer den foregående voksne hermed at betale for ethvert ansvar af enhver art, der er pådraget under denne aftale, og for at forsvare, skadesløs og holde selskabet skadesløst med hensyn hertil.

5. Diverse

Virksomhedens udførelse af de heri beskrevne forpligtelser er underlagt eksisterende love og juridiske processer, og intet indeholdt i disse vilkår er i modstrid med virksomhedens ret til at efterkomme anmodninger fra myndigheder, domstole og retshåndhævere i forbindelse med din brug af Tjenesterne eller oplysningerne. til eller indsamlet af virksomheden med hensyn til sådan brug.

Disse vilkår, fortrolighedspolitikken og ethvert andet dokument, der er inkorporeret heri ved reference, udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden med hensyn til tjenesterne, og den erstatter al tidligere eller samtidig kommunikation og forslag, uanset om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og virksomheden med hensyn til tjenesterne. En trykt version af disse vilkår og af enhver meddelelse i elektronisk form vil være tilladt i retslige eller administrative procedurer baseret på eller relateret til disse vilkår i samme omfang og under de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt blev genereret og vedligeholdt i trykt form. Det er parternes udtrykkelige ønske, at disse vilkår og alle relaterede dokumenter skrives på dansk.

Disse vilkår er ikke-overførbare, og du må ikke overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår uden virksomhedens udtrykkelige skriftlige samtykke.

26. Politik for krænkelse af ophavsret

Virksomheden er forpligtet til at beskytte ophavsretsindehavernes rettigheder og søger at overholde alle gældende love og regler vedrørende beskyttelse af intellektuel ejendom.

Hvis du er ophavsretsejer eller en agent for denne og mener, at brugergenereret indhold på tjenesterne krænker din ophavsret, kan du indsende en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ved at stille vores udpegede agent til rådighed for ophavsretskrav. meddelelser ("udpeget agent") med følgende oplysninger skriftligt (se 17 USC §512(c)(3) for yderligere detaljer):

 1. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket;
 2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker inden for Tjenesterne er dækket af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker, der optræder i Tjenesterne;
 3. Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller adgang til, som skal deaktiveres, og oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at tillade tjenesteudbyderen at finde materialet;
 4. Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at tillade tjenesteudbyderen at kontakte dig, såsom en adresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, en elektronisk post;
 5. En erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af ​​materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ejeren af ​​ophavsretten, dennes agent eller loven;
 6. En erklæring under straf for mened om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og at du er ejer af eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.

Virksomheden vil behandle alle meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten og vil træffe passende foranstaltninger som tilladt i henhold til DMCA. Efter modtagelse af meddelelser, der overholder DMCA, vil virksomheden handle hurtigt for at fjerne eller deaktivere adgang til alt materiale, der hævdes at være krænkende eller hævdes at være genstand for krænkende aktivitet, og vil handle hurtigt for at fjerne eller deaktivere adgang til enhver reference eller et link til materiale eller aktivitet, der hævdes at være krænkende.

Den udpegede agent kan kontaktes på: [email protected]

6. DMCA modkrav

Virksomheden kan underrette ejeren eller administratoren af ​​det berørte indhold, så han eller hun kan fremsætte en modbegæring i henhold til hans eller hendes rettigheder i henhold til DMCA. Hvis du modtager en sådan meddelelse, kan du give en skriftlig bestridelse til den udpegede agent. For at være effektiv skal indsigelsen være en skriftlig meddelelse, der omfatter følgende:

 1. Din fysiske eller elektroniske signatur;
 2. Identifikation af det materiale, der er blevet fjernet, eller hvortil adgangen er blevet deaktiveret, og det sted, hvor materialet dukkede op, før det blev fjernet eller adgangen til det blev deaktiveret;
 3. En erklæring fra dig under straf for mened, at du i god tro tror på, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller forkert identifikation af materialet, der skal fjernes eller deaktiveres;

Dit navn, fysiske adresse og telefonnummer og en erklæring om, at du giver samtykke til jurisdiktionen af ​​en føderal distriktsdomstol for det retsdistrikt, hvor din fysiske adresse er placeret, eller hvis din fysiske adresse er uden for Danmark, for enhver retsinstans. distrikt, hvor virksomheden kan findes, og at du vil acceptere forkyndelse fra den person, der har givet meddelelse om påstået krænkende materiale, eller en agent for en sådan person.

28. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende din brug af tjenesterne eller overholdelse af disse vilkår, bedes du kontakte os på [email protected]